Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. J 19, 33-34

Zobacz: Jest popołudnie pewnego piątkowego dnia. Trwają przygotowania do szabatu. W jego ramach  ze wzgórza Golgoty mają zostać usunięte ciała skazańców – w tym Jezusa. Jeden z żołnierzy podchodzi i wbija głęboko włócznię, przebija Jezusowy bok. Zechciej stanąć blisko krzyża,spróbuj zobaczyć tę scenę bardzo wyraźnie – zobacz umęczone ciało Jezusa, zobacz krew i wodę, które wypływają spod Jego serca i spływają na ziemię.

Proś: o gotowość bycia darem dla innych, aż do końca

Pomyśl: To co miało być końcem stało się początkiem.Ostateczność śmierci stała się źródłem życia. Ofiara aż do końca wydała owoc w postaci początku życia sakramentalnego dla Kościoła- stała się źródłem Chrztu św. i Eucharystii. Taki jest Jezusowy dar z samego siebie, do końca, aż do śmierci.

Na innym miejscu Ewangelii – Pan powiedział : “pójdź za Mną”….czy pamiętasz o tym, że to jest zaproszenie dla Ciebie? Zaproszenie, które oznacza – “pragnę, abyś była darem, do końca; darem z samej siebie; proszę Cię, abyś pozwoliła otworzyć swoje serce, tak aby było ono miejscem dającym życie.”

Jak odczytujesz to Jezusowe zaproszenie właśnie dziś? Ku czemu skłania się Twoje serce? Porozmawiaj o tym z Ukrzyżowanym, wylej przed Nim to co jest głęboko ukryte w Tobie.

Działaj: zechciej dziś zrezygnować z czego co jest dla ciebie ważne, przyjemne, po to, aby w tym czasie posłużyć komuś innemu, albo aby tę przyjemność sprawić komuś innemu. Jezus zaprasza się do konkretnego gestu czułości.

(rozważanie: Ania)

grafika: https://www.urbanarts.com.br/sagrado-coracao-de-jesus-30298/p

Nowenna przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa – “Sercowa sprawa, czyli o czułości Pana Boga”, dzień 9